Ortaokul Yönetmeliği

MEB Açıköğretim Ortaokul Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.
“p) Merkezi Sistem Ortak Sınavı: Ortaokul 8 inci sınıf öğrencilerine dönemsel olarak yapılan merkezi sistem sınavını,”
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.