MEB 2013-2014 Lise Yerleştirme ve Tercih Klavuzu

MEB 2013-2014 Lise Yerleştirme ve Tercih Klavuzu
ORTAÖĞRETİME
YERLEŞTİRME SİSTEMİ TERCİH VE YERLEŞTİRME
e-KILAVUZU
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
1
Bu kılavuz, Bakanlık Makamı’nın 17.12.2010 tarih, 25822 sayılı onayı ve eki “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” ile Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Tercih işlemi öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi mezun olduğu ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.
İLETİŞİM
Tercih ve Yerleştirme İşlemleri İle İlgili
Telefon : MEB İletişim Merkezi
“Alo 147”
Faks : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
0(312) 497 40 39 - 499 40 63
İnt. Adr. :http://www.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr
https://eokul.meb.gov.tr
E-Posta :etg_sinav_db@meb.gov.tr
etg_sinav@meb.gov.tr
etg_degerlendirme@meb.gov.tr
KISALTMALAR
DİKKAT:
2013 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Sistemi Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. SBS Seviye Belirleme Sınavı PYBS Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı YBP Yıl Sonu Başarı Puanı OYP Ortaöğretime Yerleştirme Puanı
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
2
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Telefon : 0(312) 413 15 01-03–08 Faks : 0(312) 418 07 39 e-posta : ogm@meb.gov.tr
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Telefon : 0(312) 413 12 43-44-50-56 Faks : 0(312) 425 19 67 e-posta : mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Telefon : 0(312) 413 35 38 Faks : 0(312) 223 85 76 e-posta : dogm@meb.gov.tr
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Telefon : 0(312) 212 76 18-19 Faks : 0(312) 213 13 56 e-posta : oer@meb.gov.tr
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Telefon : 0(312) 413 34 25-65 Faks : 0(312) 212 24 61 e-posta : ookgm@meb.gov.tr
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
3
2013 MERKEZİ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TARİH İŞLEM
15 Temmuz 2013
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
12 Temmuz 2013
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANI (OYP) VE
8. SINIF SBS SONUÇ İLANI
15-21 Temmuz 2013 (Saat 17:00’ye kadar)
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
(10 Adet Tercih)
06 Ağustos 2013
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
12-16 Ağustos 2013 (Saat: 17:00’ye kadar)
Yerleştirme Sonuçlarına Göre Asıl Olarak Kazanan Öğrencilerin e-Okul Sistemine Kayıt İşlemleri
16 Ağustos 2013 (Saat 19:00)
Yedek Kayıt Dönemi İçin Boş Kontenjanların ve Yedek Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
19 Ağustos 2013 (Saat 08:00)
29 Ağustos 2013 (Saat17:00)
Boş Kontenjanlara Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı ve Kayıt İşlemleri
 Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi, 26 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 19–26 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı her gün saat 19:00 da açıklanacaktır.
 26 Ağustos 2013 saat 19:00 itibariyle kayıt hakkı kazandığı açıklanan öğrencilerin kayıtları 29 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar devam edecektir.
 Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr internet sayfasından ve Mobil Bilgilendirme Servisi aracılığıyla gönderilen SMS’ler ile kayıt durumlarını takip edebileceklerdir.
 8-9-10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı
 30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı
 16 Eylül 2013 Okulların Açılması
Açıklama: Özel Yetenek, Mülakat / Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların Sınav Takvimi dikkate alınarak 16, 21 ve 26 Ağustos 2013 tarihlerinde boş kontenjanlar ilan edilecektir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
4
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT / MÜLAKAT ve BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN SINAV TAKVİMİ
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI OYP PUANINA GÖRE BOŞ KALAN KONTENJANLARA MERKEZİ OLARAK ÖĞRENCİ ALINMASI
12 Ağustos 2013
Ön Kayıt
13-14 Ağustos 2013
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
14 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Sonucunda asıl ve yedek Listedeki Öğrencilerin Okul Müdürlüklerince ilanı
15 Ağustos 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asıl listedeki öğrencileri kesin kayıtları
15 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
16 Ağustos 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
16 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Yedek listeden yapılan kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI OYP PUANINA GÖRE BOŞ KALAN KONTENJANLARA MERKEZİ OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN 1. YEDEK DÖNEMİ KAYIT TAKVİMİ
19 Ağustos 2013
Ön Kayıt
20 Ağustos 2013
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
20 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Sonucunda asıl ve yedek Listedeki Öğrencilerin Okul Müdürlüklerince ilanı
21 Ağustos 2013
(Saat 12:00’ye kadar)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asıl listedeki öğrencileri kesin kayıtları
21 Ağustos 2013
(Saat 13:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
21 Ağustos 2013
(Saat 17:00’a kadar)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
21 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Yedek listeden yapılan kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
5
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI OYP PUANINA GÖRE BOŞ KALAN KONTENJANLARA MERKEZİ OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN 2. YEDEK DÖNEMİ KAYIT TAKVİMİ
22 Ağustos 2013
Ön Kayıt
23 Ağustos 2013
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
23 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Sonucunda asıl ve yedek Listedeki Öğrencilerin Okul Müdürlüklerince ilanı
26 Ağustos 2013
(Saat 12:00’ye kadar)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asıl listedeki öğrencileri kesin kayıtları
26 Ağustos 2013
(Saat 13:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
26 Ağustos 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
26 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Yedek listeden yapılan kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanların ilanı ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI OYP PUANINA GÖRE BOŞ KALAN KONTENJANLARA MERKEZİ OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN 3. YEDEK DÖNEMİ KAYIT TAKVİMİ
27 Ağustos 2013
Ön Kayıt
28 Ağustos 2013
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
28 Ağustos 2013
(Saat 17:00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Sonucunda asıl ve yedek Listedeki Öğrencilerin Okul Müdürlüklerince ilanı
29 Ağustos 2013
(Saat 12:00’ye kadar)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asıl listedeki öğrencileri kesin kayıtları
29 Ağustos 2013
(Saat 13:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
29 Ağustos 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
29 Ağustos 2013
(Saat 19:00)
Yedek listeden yapılan kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
* Özel Yetenek, Mülakat / Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavıyla Öğrenci alınması Bakanlık tarafından merkezî sistemle gerçekleştirilecektir.
**Bu kılavuzda sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt haklarını kaybetmemeleri için ön kayıt süresi içerisinde ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
***İl sınırları dışında ön kayıt yapılması zorunlu olan programlara ön kayıt süresi içerisinde başvurularını yapamayacak durumda olanların, ilgili okul müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları halinde özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavına girmeleri sağlanacaktır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
6
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DİN ÖĞRETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN AÇIK KALAN KONTENJANLARINA
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YERLEŞTİRME PUANINA (OYP) GÖRE
MERKEZİ SİSTEM ÜZERİNDEN ÖN KAYIT YOLU İLE ÖĞRENCİ ALINMASI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN BOŞ KALAN KONTENJANLARINA OYP PUANINA GÖRE MERKEZİ SİSTEM KAYIT TAKVİMİ
09 Eylül 2013
(Saat 10:00)
Boş kontenjanların e-Okul Sistemi üzerinden ilanı
(Kayıtlar 20 Eylül 2013 saat 17:00’ye kadar devam edecektir. Değişiklikler sisteme anlık olarak yansıtılacaktır.)
09-16 Eylül 2013
Ön Kayıt Başvurularının e-Okul Sistemi üzerinden alınması
16 Eylül 2013
(Saat 19:00)
Asıl ve yedek listedeki adayların e-Okul Sistemi üzerinden ilanı
17 -18 Eylül 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Asıl listedeki öğrencilerin e-Okul Sistemi üzerinden kesin kayıtları
18 Eylül 2013
(Saat 17:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların e-Okul Sistemi üzerinden ilanı
19-20 Eylül 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Yedek listedeki öğrencilerin e-Okul Sistemi üzerinden kesin kayıtları
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI BOŞ KALAN KONTENJANLARINA OYP PUANINA GÖRE MERKEZİ SİSTEM KAYIT TAKVİMİ
09 Eylül 2013
(Saat 10:00)
Boş Kontenjanların e-Okul Sistemi üzerinden İlanı
09-16 Eylül 2013
Ön Kayıt Başvurularının e-Okul Sistemi üzerinden alınması
17-18 Eylül 2013
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
18 Eylül 2013
(Saat 17:00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Sonucunda asıl ve yedek Listedeki Öğrencilerin Okul Müdürlüklerince ilanı
19 Eylül 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asıl listedeki öğrencileri e-Okul Sistemi üzerinden kesin kayıtları
19 Eylül 2013
(Saat 17:00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
20 Eylül 2013
(Saat 17:00’ye kadar)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin e-Okul Sistemi üzerinden kesin kayıtları
*Ön kayıt yoluyla öğrenci alınması Bakanlık tarafından merkezî sistemle gerçekleştirilecektir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
7
I.
I. BÖLÜM
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
*Fen Liselerine,
*Sosyal Bilimler Liselerine,
*Anadolu Liselerine,
*Anadolu Öğretmen Liselerine,
*Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine,
*Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerine,
*Anadolu Sağlık Meslek Liselerine,
*Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerine,
*Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Kız Teknik Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları),
*Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine (Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Programı),
*Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları),
*Ticaret Meslek Liselerine (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Adalet Meslek Lisesi Programları),
*Anadolu İmamHatip Liselerine,
* Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar.
2013–2014 eğitim-öğretim yılı için ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre öğrenci yerleştirilecek olup sonuçlar aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır.
Sınavla öğrenci alan okul türlerine, OYP’si 201 ve üzeri olan öğrenciler tercih yapabilecektir. OYP’ si 201’in altında olan öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.
 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri OYP’si 201 ve üstü ise kayıtkabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://aio.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 19 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.
 Yurt dışından sınava giren öğrenciler; eokul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 19 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
8
başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.
Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adınısoyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile GSM(cep) telefon numarasını yazacaktır.
Okul müdürlüklerinin, işlemlerini usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır.
Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda (2013 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Sistemi Tercih ve Yerleştirme eKılavuzunda) belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
1.2. SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1.2.1. Genel Başvuru Şartları
a) 2012–2013 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfta öğrenim görmüş olmak,
b) Başvuru yapılacak okulun kayıtkabul şartlarını taşımak,
c) Evli olmamak,
ç) 201 ve üzerinde Ortaöğretime Yerleştirme Puanına sahip olmak.
1.2.2. Özel Başvuru Şartları
A-Resmî Fen Liseleri, Resmî Sosyal Bilimler Liseleri, Resmî Anadolu Liseleri,
Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
B-Resmi ve Özel Anadolu Öğretmen Liseleri
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 6, 7 ve 8’inci sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
C-Özel Fen Liseleri, Özel Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Lisesi Programı Uygulayan Özel Liseler
Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.
D-Merkezî Sistem Sınavı ile Öğrenci Alan Tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
Merkezî Sistem sınavı ile öğrenci alan tüm resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; genel başvuru şartlarının yanında, öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranır.
Raylı sistemler teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerin istihdam edilirken “TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği”ne göre sağlık yönünden A-1 grubunda olmaları ve psikoteknik muayeneden geçmeleri gerekir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
9
Bu kılavuzda sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt haklarını kaybetmemeleri için sınav sonuçlarının ilanından sonra sağlık kuruluşlarından gerekli sağlık raporunu almaları önerilir.
1-Denizcilikle ilgili meslek alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin,
a) Genel başvuru şartlarının yanında “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması.
b) Öğrencilerin sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olduğunun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “gemi adamları sağlık raporu” ile belgelendirilmesi,
(Mülâkat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanların kesin kayıtları yapılmaz.)
c) Erkek öğrencilerin 140,5 santimetre, kız öğrencilerin 144,5 santimetreden kısa olmaması,
ç) Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması
şartları aranır.
Ayrıca; Denizcilik alanını tercih eden kız öğrenciler 11’inci sınıftan itibaren “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”, “Gemi Yönetimi”, “Su Ürünleri Üretimi” dallarında; Gemi Yapımı alanını tercih eden kız öğrenciler ise 11’inci sınıftan itibaren ”Gemi Ressamlığı” dalında öğrenim göreceklerdir.
2-Eğlence hizmetleri alanı, gazetecilik alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile yiyecek-içecek hizmetleri alanını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin:
a) Genel başvuru şartlarının yanında sağlığı ve fiziki durumunun sınavına gireceği alanın özelliği dikkate alınarak; turizm eğitimine; eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında ve iletişim sektöründe görev yapmaya uygun olması,
b) Mülâkat sınavına girmesi ve başarılı olması
şartları aranır.
3-Ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı, grafik ve fotoğraf alanı, radyo televizyon alanı, seramik ve cam teknolojisi alanı, sanat ve tasarım alanı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı protokollü okulların ilgili alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin:
Genel başvuru şartlarının yanında sağlığı ve fiziki durumunun sınavına gireceği alanın özelliği dikkate alınarak; özel yetenek sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranır.
4-Resmi ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Sağlığının girmek istediği mesleğin öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olduğunu hekim raporu ile belgelendirmesi (Öğrenciler; Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 112’nci maddesi esaslarına göre oluşturulan Kayıt-Kabul Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilir. Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olmayan öğrencilerin kaydı yapılmaz veya sağlık kurulu raporu almaları için en yakın ikinci basamak yataklı tedavi kurumuna yönlendirilir.)
şartları aranır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
10
E-Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu imamhatip liselerinin genel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır.
1.3. TERCİH İŞLEMLERİ
a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında en fazla 10 (on) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre yapılacaktır.
Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (21 Temmuz 2013 saat 17:00’ye kadar).
Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan öğrenciler hariç, “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu” ve “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.
b) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.
c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme ekılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.
ç) Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.
d) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.
e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler, bir önceki yıl okul taban puanlarına ve öncelik sırasına dikkat edilerek yapılmalıdır.
f) Özel yetenek, mülakat/ mülakat ve beden yeterliliği ile özel yetenek sınavı sonucuna göre veya sağlık nedeniyle kaydı yapılamayan öğrenciler tekrar tercih başvuru yapamayacaklarından tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.
g) Okulların kayıtkabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
11
1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a) OYP’si 201 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.
b) Tercih başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih başvuruları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Tüm bu işlemler sonucunda da öğrencileri asıl ya da özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavına girme hakkı kazandıkları tercihleri belirlenir.
c) Öğrencilerin asıl ya da özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavına girme hakkı kazandıkları tercihleri belirlendikten sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri TERCİH ÖNCELİĞİ DAHİLİNDE dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır. Yedek yerleştirme sonucunda öğrenciler birden fazla tercihine yedek olabilirler. Yedek yerleştirme yapılacak okulların yedek kontenjan sayıları, asıl kontenjan sayısının 3 (üç) katı alınarak belirlenecektir. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmez.
ç) Merkezi sistem sınavı ile öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-4’te belirtilen özel yetenek sınavı, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan alanları ile protokollü okulların ilgili alanlarına kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
d) Yerleştirme işlemi tamamlandığında bazı öğrenciler hem asıl hem yedek olarak, bazı öğrenciler sadece asıl olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asıl ya da yedek olamayabilir.
e) Yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin sonuç bilgilerinde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna asıl olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul/okullar var ise yedek okullar ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak https://e-okul.meb.gov.tr adresindeki “Veli Bilgilendirme Sistemi”nden sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen İnternet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere Mobil Bilgilendirme Servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
f) Yerleştirme sonuçları açıklandığında tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
- Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 16 Ağustos 2013 saat 19:00’dan itibaren boş kalan kontenjanlara yedek listeden yedeklik sırası dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.
- Her öğrenci kayıt hakkı kazandığı okula, kayıt hakkı kazandığı gün hariç 3 (üç) işgünü içerisinde saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmadığı taktirde, boş kalan kontenjana sistem tarafından yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verileceğinden bu hakkını kaybeder.
- Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi 26 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 19-26 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı her gün saat 19:00’da açıklanacaktır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
12
26 Ağustos 2013 saat 17:00 itibariyle kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları ise 29 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar devam edecektir.
- Yerleştirme döneminde yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar durumlarını e-okul sisteminden her gün saat 19:00’da öğrenebileceklerdir.
- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerden bu hakkını kullanmak istemeyen öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları okula bu haklarını kullanmayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri durumunda, bu bilgi okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemine işlenir. Bu durumda, 3 (üç) işgünü olan kayıt süresi beklenmeksizin sıradaki yedek öğrenciye kayıt hakkı sistem tarafından otomatik olarak verilecek olup yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin ilan saat 19:00’da yapılacaktır.
- Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları taktirde, bir önceki (kayıtlı oldukları) okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak silinir. Bu durumda kontenjanı azalan okul için yedek listeye göre sıradaki bir öğrenciye kayıt hakkı sistem tarafından otomatik olarak verilir ve saat 19:00’da ilan edilir.
** E-OKUL SİSTEMİNE ZAMANINDA İŞLENMEYEN OKUL KAYITLARI GEÇERLİ DEĞİLDİR.
** VELİLER KAYIT DURUMLARINI e-OKUL SİSTEMİNDEN TAKİP EDEREK KAYITLARININ YAPILIP YAPILMADIĞINI KONTROL ETMELİ VE KAYITLARININ YAPILMAMASI DURUMUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİ UYARMALIDIR.
** OKUL YÖNETİCİLERİ, VELİLERİN MÜRACAT ETMELERİ HALİNDE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARINI ZAMANINDA VE DOĞRU OLARAK e-OKUL SİSTEMİNE İŞLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
**YAPILAN YERLEŞTİRMELERİN SONUCUNDA HERHANGİ BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNA YERLEŞTİRİLEMEYEN, YERLEŞTİRİLDİĞİ HÂLDE KAYIT YAPTIRMAYAN VEYA KAYIT YAPTIRIP DA DAHA SONRA SİLDİREN ÖĞRENCİLER SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERDİR.
ANCAK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA AÇIK KALAN KONTENJANLARA KILAVUZUN 2.9 MADDESİNDEKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA OYP PUANINA GÖRE ÖN KAYIT YOLU İLE MERKEZİ SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
AYRICA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA E-KAYIT SİSTEMİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEKTİR.
1.5. YERLEŞTİRME ESASLARI
a) Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak öğrencilerin tercih başvuruları ve ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır.
b) Yerleştirme yapılacak okul ve programların kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanmaktadır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
13
c) Yerleştirme yapılırken OYP’nin eşit olması halinde, seviye belirleme sınavı puanı, eşitliğin devam etmesi halinde 8’inci sınıf yılsonu başarı puanı, eşitliğin devam etmesi halinde 7’nci sınıf yılsonu başarı puanı, yine eşitliğin devam etmesi halinde 6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınır.
ç) Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları gün hariç 3 (üç) iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybederler.
e) Merkezi sistem sınavı ile öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-4’te belirtilen özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan alanları ile protokollü okulların ilgili alanlarına kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
1.6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Ortaöğretime yerleştirme puanı ile öğrenci alan okullara tercih ve kayıt işlemleri http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda” belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Okulun internet bağlantısı olmaması durumunda, okul müdürlüğünce millî eğitim müdürlüğüne bu durum bildirilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
e-Okul ve http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında yer alan duyurular takip edilerek açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
1.6.1. Ortaokul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak üzere en az bir yetkili görevlendirmek,
b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye tercih ve yerleştirme ekılavuzunun çıktısını vermek,
c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapmak,
ç) Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin yazıcıdan 2 (iki) nüsha çıktısını alarak veliye de imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayarak 1 (bir) nüshasını imza karşılığı veliye vermek,
d) Kendi okulunun öğrencilerinin yanısıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih ve talep başvurularını onaylamak.
1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a) Öğrencilerin elektronik ortamdaki kayıt işlemlerini yapmak üzere en az bir yetkili görevlendirmek,
b) Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt işlemi yapılan öğrencilerin bilgilerini herhangi bir hak kaybı oluşmaması için; T.C. Kimlik Numarası ve kazanılan okul bilgileri esas alınarak eokul sistemine zamanında işlemek, (hak kaybı oluşması durumunda okul müdürlüğü sorumludur.) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “OKUL KAYIT BİLGİ FORMU” nu imzalayarak bir nüshasını dosyaya ekleyip diğerini öğrenci velisine imza karşılığı teslim etmek,
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
14
c) Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt yaptırdığı hâlde kaydını iptal ettiren öğrencilerin kayıt iptalini “eokul sistemi” nden “Sınav İşlemleri Modülüne” işlemek,
ç) OYP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince; OYP’ye göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanacaktır. Bu nedenle söz konusu öğrenciler için PYBS’yi kazanma şartı aranmayacağı hususunda ilgili yönetmelik hükümlerine göre rehberlik yapmak.
1.7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
OYP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 06 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Yerleştirme sonuç bilgilerinde; öğrencilerin asıl veya yedek olarak yerleştirildiği okul/okulların isimleri, bu okul/okulların adres ve iletişim bilgileri ile kayıt dönemleri hakkında bilgilere yer verilecektir.
Ayrıca yerleştirme sonuç bilgilerinde; özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alınan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarında yapılacak bu sınava ilişkin takvime yer verilecektir.
Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

II. BÖLÜM
OKUL PROGRAM, ALAN/DAL TANITIM BİLGİLERİ,
KAYIT-KABUL VE NAKİL İŞLEMLERİ BİLGİLERİ KAYITKABUL VE NAKİL İŞLEMLERİ
2.1. OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ
OYP sonuçlarına göre öğrenci alan “okul, program, alan ve dal tanıtım bilgileri” http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr ile http://megep.meb.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.
2.2. OKUL, PROGRAM ADLARI VE TERCİH KODLARI
Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırası dahilinde, okul türlerine göre karışık olarak da birden fazla il/ilçedeki okullardan yerleştirme işlemi için en fazla 10 (on) tercih yapabilecektir.
a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Resmî Fen Liseleri ve Resmî Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–1),
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Resmî Anadolu Liseleri (Tablo–2),
c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Öğretmen Liseleri (Tablo–3),
ç) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Merkezi Sistem Sınavı ile öğrenci alan tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları (Tablo4),
d) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmamHatip Liseleri (Tablo–5) ,
e) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar (Tablo–6)’da yer almaktadır.
2.3. KAYITKABUL İŞLEMLERİ
Kayıtkabul işlemleri okulların ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre yürütülür.
2.4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
a) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, tercih ve yerleştirme ekılavuzundaki esaslar dâhilinde ve belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular işleme alınmayacak, bildirilen özürler göz önünde bulundurulmayacak ve sorumluluk öğrencinin velisine ait olacaktır. Ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşımayan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
b) Başvuru şartlarını taşımadığı okulu tercih eden öğrencilere verilen yerleştirme sonuç belgesinde öğrencinin bir okulu kazandığının yazılı olması, öğrenciye kesin kayıt hakkı vermez.
c) Okul müdürlükleri OYP’ye göre yerleştirme yapılan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını yaparken elektronik ortamdan alınan listeyi kontrol edecektir.
ç) OYP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince; OYP’ye göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
16
öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz.
Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilirler.
2.5. ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN KAYITLARI
a) Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan Denizcilik alanına yerleştirilen öğrenciler, okulda yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olmaları ve sağlık durumlarının denizcilik eğitimine elverişli olduğuna dair Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak, “Gemi Adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirmesi durumunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
b) Mülakat Sınavı sonucuna göre öğrenci alınan eğlence hizmetleri, gazetecilik, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek-içecek hizmetleri alanlarına yerleştirilen öğrenciler okulda yapılacak mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
c) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alınan ayakkabı ve saraciye teknolojisi, grafik ve fotoğraf, radyo televizyon alanı, seramik ve cam teknolojisi, sanat ve tasarım alanları ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı protokollü okulların ilgili alanlarına yerleştirilen öğrenciler okulda yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
ç) Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alan okul müdürlüklerince yerleştirme işlemleri için ön kayıtlar e-okul sistemine girilmeyecektir. Ancak, özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonucunda başarılı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları e-okul sisteminden yapılacaktır.
d) Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alan okullarda yerleştirme işlemi sonrasında başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden açık kontenjanlara OYP esas alınarak merkezi sistem üzerinden ön kayıt yolu ile öğrenci kabul edilecektir.
e) Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınav takviminde belirlenen ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre yapılan kayıtlar sonunda açık kontenjan bulunması durumunda ders yılının başladığı haftanın son günü çalışma saati bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtları yapılacaktır.
f)Yukarıda sayılan alanlarda öğretim yapan özel okullarda da aynı şartlar aranır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
17
2.6 MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI ESASLARI
Denizcilik alanına OYP’ye göre yerleştirme ve boş kontenjanlara geçiş talebiyle alınacak öğrencilerin mülakat ve beden yeterliliği sınavları bu esaslara göre uygulanır:
BOYUNUN (CM) OLARAK SON İKİ RAKAMI İLE KİLO İLİŞKİSİ (10 KG VE DAHA FAZLA OLAN ÖĞRENCİLER DENİZCİLİK EĞİTİMİNE ALINMAZLAR) TAKDİR EDİLECEK PUAN
8–9 kg fazla
0
6–7 kg fazla
1
4–5 kg fazla
2
2–3 kg fazla
3
Eşit ya da 1 kg fazla
4
1–2 kg eksik
5
3–4 kg eksik
6
5–6 kg eksik
7
7–8 kg eksik
8
9–10 kg eksik
9
11–15 kg eksik
10
16 kg eksik
9
17 kg eksik
8
18 kg eksik
7
19 kg eksik
6
20 kg eksik
5
21 kg eksik
4
22 kg eksik
3
23 kg eksik
2
24 kg eksik
1
25 kg ve daha az olan öğrenciler denizcilik eğitimine alınmazlar.
2.6.1. Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınav Komisyonunun Oluşumu
Sınav komisyonu; okul müdürünün başkanlığında öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, öğretim yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulunda seçilen ilgili meslek alanı öğretmeni, beden eğitimi ve İngilizce öğretmeni ile görevlendirilecek doktor ve sektör temsilcisinden oluşturulur.
Komisyon üyeleri fiziki görünüşe ilişkin puanları ayrı ayrı verirler. Öğrencinin fiziki görünüş puanı komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasından oluşur.
a) Sınava Hazırlık
Öğrenciler şort ya da mayo giymiş olarak sınava alınır. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülür.
a. YaşBoyKilo Oranları
Öğrencinin, yaş ve boy (ayakkabısız) oranı en az aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmalıdır.
YAŞ BOY (cm) KIZ ERKEK
13
144,5
140,5
14
147,5
146,5
15
148,5
152,5
16
148,5
158,0
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
18
b. Beden Yeterliliği
Öğrencilerden ağırlığı, boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamından 10 kg fazlası ile 25 kg eksiği arasında olanlar denizcilik eğitimine kabul edilebilirler.
b.1. Mekik (SitUps)
Eller ensede, sırtüstü yatış vaziyetinde, bacaklar bitişik ve gergin vaziyette, gövde yerden kaldırılarak öne eğilip göğüs bacaklara değdirilir (baş karşıya bakar), tekrar başlama durumuna geçilir.
Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 6 mekik hareketi yapması gerekir.
MEKİK SAYISI PUAN DEĞERİ KIZ ERKEK
5 ve fazlası
10 ve fazlası
10
4
9
8
3
8
5
2
7
3
1
6
1
b.2. Şınav (PushUps)
Kollar omuz genişliğinde açık ve gergin olarak cephe vaziyeti duruştan göğüs zemine yaklaştırılır ve yeniden başlama vaziyetine dönülür.
Toplam puan 5 olup öğrencilerin en az bir hareket yapması gerekir.
Kız öğrencilere şınav hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.
HAREKET SAYISI PUANDEĞERİ KIZ ERKEK
-
5
5
-
4
4
-
3
3
-
2
2
-
1
1
b.3. Barfiks
Alttan sıçranarak, bar serçe tutuşuyla tutulur, kollar ve vücut gergin, bacaklar bitişik durumda, vücut omuzlar bar hizasına gelinceye kadar çekilir ve tekrar başlama durumuna geçilir. Hareket yapılırken bacaklardan hız almak, havayı tekmelemek, inerken kolları tam getirilmek istenen hizaya çekmemek testi geçersiz kılar.
Toplam puan 5 olup, öğrencinin en az bir hareket yapması gerekir.
Kız öğrencilere barfiks hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
19
HAREKET SAYISI PUANDEĞERİ KIZ ERKEK
-
5
5
-
4
4
-
3
3
-
2
2
-
1
1
b.4. Durarak Uzun Atlama
Ayaklar bitişik, hareketsiz duruş pozisyonunda, ellerden hız alınarak sıçranır.
Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 130 cm, kız öğrencilerin en az 110 cm atlaması gerekir.
ATLAMA MESAFESİ (cm) PUAN DEĞERİ KIZ ERKEK
170
200
10
160
190
9
150
170
7
130
150
5
120
140
3
110
130
1
b.5. Fiziksel Görünüş
 Yürüyüş; belirli bir düztabanlık bulunup bulunmadığına bakılır. Düztaban olanlar okula alınmazlar.
 Doğru duruş; öğrencilerde bel kemiğinin bedensel hareket ve çalışmaları ile çok ileri derecede görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, geniş kavisli akalyozlar) sabit ve aşırı lardos, çok keskin açı gösteren kifos gibi olanlar okula alınmazlar.
 Görme; gözün biri sağlam olmak şartıyla zayıf gören, görme gücünün 5/10’dan az olmamasına bakılır. Renk körlüğü bulunanlar okula alınmazlar.
 Baş ve yüz bölgesinde geçirilmiş yara, yaralanma ve cerrahi müdahaleye bağlı şekil bozukluğu bulunanlar ile yüzün her iki tarafı simetrik olmayanlar okula alınmazlar.
 Tavşan dudağı ya da dudaklar çevresinde ve dudakta yırtık, yaralanma ve diğer nedenlere bağlı şekil bozukluğu olanlar okula alınmazlar.
 Eklemlerde şekil bozukluğu şişkinlik, iz bırakan kırıklar ve altıparmak bulunanlar okula alınmazlar.
 Düzeltilemeyecek çiğneme bozuklukları ile konuşmayı bozan tüm diş noksanlıkları bulunanlar okula alınmazlar.
 Vücutta deri hastalıklarından dolayı meydana gelmiş, estetiği bozan yara, yanık izleri bulunanlar okula alınmazlar.
 Öğrencide bulunması gereken diğer özellikler komisyonda bulunan doktor tarafından tespit edilerek uygulanır.
Fiziksel görünüş, kızlarda 30 puan, erkeklerde 20 puan üzerinden değerlendirilir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
20
b) Giriş Sınavı Başarı Puanı
Mülakat ve beden yeterliliği sınavına çağrılan öğrencilerin OYP’ leri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek sınav değerlendirme puanı bulunur.
*Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.
SIRA NO ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YERLEŞTİRME PUANI PUAN DEĞERİ
1
500460
20
2
459430
18
3
429400
16
4
399370
14
5
369340
12
6
339310
10
7
309280
8
8
279250
6
9
249220
4
10
219201
2
c) Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan Değerleri
ORTAOKUL SINIFLARININ YILSONU BAŞARI PUANI PUAN DEĞERİ
85 ve yukarısı
20
75,0084,99 arası
15
65,0074,99 arası
10
55,0064,99 arası
7
50,0054,99arası
3
45,0049,99 arası
1
ç) Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı Değerlendirme Tablosu
DEĞERLENDİRME KISTASLARI KIZ ERKEK
BoyKiloYaş Oranı
10
10
Beden Yeterliliği
20
30
Fiziki Görünüm
30
20
Giriş Sınavı Başarısı
20
20
Ortaokul Sınıflarının
Yılsonu Başarı Puan Değeri
20
20
TOPLAM PUAN
100
100
Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin mülakat ve beden yeterliliği puanı bulunur. Ancak mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonucuna göre sağlığının denizcilik meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı sağlık raporuyla tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan belirlenenler, başarı notu ne olursa olsun ilgili alana kayıt yaptıramazlar.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
21
2.7. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ANADOLU PROGRAMLARINDA ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MÜLAKAT ESASLARI
2.7.1. Mülakat Komisyonunun Oluşumu
Mülakat komisyonu; okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, ilgili alan şefi, varsa mesleki rehberlik şefi/rehber öğretmen, iki alan/bölüm öğretmeni, Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluşur.
2.7.2. Mülakat Değerlendirme Esasları
a) Giriş Sınavı Başarı Puanı
Mülakata çağırılan öğrencilerin, OYP’leri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak, puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek mülâkat değerlendirme puanı bulunur.
* Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.
SIRA NO ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YERLEŞTİRME PUANI PUAN DEĞERİ
1
500460
20
2
459430
18
3
429400
16
4
399370
14
5
369340
12
6
339310
10
7
309280
8
8
279250
6
9
249220
4
10
219-201
2
b) Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan Değerleri
ORTAOKUL SINIFLARININ YILSONU BAŞARI PUANI PUAN DEĞERİ
85 ve yukarısı
20
75,0084,99 arası
15
65,0074,99 arası
10
55,0064,99 arası
7
50,0054,99arası
3
45,0049,99 arası
1
c) Fiziksel Görünüş
 Yürüyüşünün düzgün olup olmadığına bakılır.
 Doğr u duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde duruşa; öğrencilerde bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları bedensel hareket ve çalışmaları , çok ileri çok ileri çok ileri çok ileri çok ileri çok ileri derecede derecede derecede derecede derecede derecede derecede derecede
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
22
görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır.
 Görme engelinin ve renk körlüğünün bulunmaması gerekir.
 Konuşmayı bozan her hangi bir engeli bulunmaması gerekir.
 Öğrencilerde aranılacak ve bulunması gereken diğer özellikler komisyonda bulunan doktor tarafından tespit edilerek uygulanır.
*Fiziksel görünüş 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.
ç) Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı
Öğrencinin mesleğe yatkınlığı ve alana ilgisi 10 puan üzerinden değerlendirilir.
d) AnlamaKavrama ve İfade Yeteneği
Öğrencinin anlamakavrama yeteneği, ifade etme ve iletişim becerisi 10 puan üzerinden değerlendirilir.
e) Özel Yetenek
Öğrencinin alanında kullanabileceği özel yeteneği varsa (halk oyunları, enstrüman çalabilme vb.) 10 puanla değerlendirilir.
Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu
DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ
Giriş Sınavı Başarı Puanı
20
Ortaokul Sınıflarının
Yılsonu Başarı Puan Değeri
20
Fiziksel Görünüş
30
Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı
10
AnlamaKavrama İfade Yeteneği
10
Özel Yetenek
10
TOPLAM
100
Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin mülakat puanı bulunur. Ancak mülakat sınavı sonucuna göre sağlığının meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı doktor tarafından tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan belirlenenler başarı notu ne olursa olsun ilgili alana kayıt yaptıramazlar.
2.8 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ANADOLU PROGRAMLARINDA ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI
2.8.1. Özel Yetenek Komisyonunu Oluşumu
Özel yetenek komisyonu; okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, ilgili alan şefi, varsa mesleki rehberlik şefi/rehber öğretmen, iki alan/bölüm öğretmeni, Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluşur.
2.8.2. Özel Yetenek Değerlendirme Esasları
a. Giriş Sınavı Başarı Puanı
Özel yetenek sınavına çağırılan öğrencilerin, OYP’leri en yüksekten en düşüğe doğru
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
23
sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak, puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek özel yetenek değerlendirme puanı bulunur.
Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.
SIRA NO ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YERLEŞTİRME PUANI PUAN DEĞERİ
1
500460
20
2
459430
18
3
429400
16
4
399370
14
5
369340
12
6
339310
10
7
309280
8
8
279250
6
9
249220
4
10
219201
2
b) Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan Değerleri
ORTAOKUL SINIFLARININ YILSONU BAŞARI PUANI PUAN DEĞERİ
85 ve yukarısı
20
75,0084,99 arası
15
65,0074,99 arası
10
55,0064,99 arası
7
50,0054,99arası
3
45,0049,99 arası
1
c. Fiziksel Görünüş
 Görme engelinin ve renk körlüğünün bulunmaması gerekir.
 Öğrencilerde sağlık yönünden alanla ilgili aranması gereken diğer özellikler komisyonda bulunan doktor tarafından tespit edilerek değerlendirilir.
*Fiziksel görünüş 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
ç. Özel Yetenek Sınavı
Öğrencinin mesleğe yatkınlığı ve alana ilgisini ölçmek üzere desen, biçim, renk, çekim ve becerilerinin tespiti için yapılan sınav 30 puan üzerinden değerlendirilir. Özel yetenek sınavına ayrıca öğrencinin alanında kullanabileceği özel yeteneğini ulusal ve uluslar arası yarışmalarda aldığı derecelerini gösteren belge vb. 10 puanla değerlendirilir.
d. Anlama - Kavrama ve İfade Yeteneği
Öğrencinin anlamakavrama yeteneği ile ifade etme ve iletişim becerisi 10 puan üzerinden değerlendirilir.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
24
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Tablosu
DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ
Giriş Sınavı Başarı Puanı
20
Ortaokul Sınıflarının
Yılsonu Başarı Puan Değeri
20
Fiziksel Görünüş
10
Özel Yetenek Sınavı Puanı
30
Özel Yeteneği ile İlgili Başarı Belgesi
10
AnlamaKavrama İfade Yeteneği
10
TOPLAM
100
Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak; öğrencinin özel yetenek puanı bulunur. Ancak, yetenek sınavı sonucuna göre sağlığının meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı doktor tarafından tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan belirlenenler başarı notu ne olursa olsun ilgili alana kayıt olamazlar.
2.9 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN AÇIK KALAN KONTENJANLARINA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YERLEŞTİRME PUANINA (OYP) GÖRE MERKEZİ SİSTEM ÜZERİNDEN ÖN KAYIT YOLU İLE ÖĞRENCİ ALINMASI
a) Yerleştirme işlemi sonucuna göre Tablo-4’de yer alan meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu okullarda açık kontenjan kalması veya tercih listeleri yayımlandıktan sonra kurum açılması durumunda OYP esas alınarak Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 49’uncu ve 50’inci maddesine göre takvim çerçevesinde merkezi sistem üzerinden ön kayıt yolu ile öğrenci kabul edilebilecektir.
b) Yerleştirme işlemi sonucunda Anadolu İmam-Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu okullarda açık kontenjan kalması veya tercih listeleri yayımlandıktan sonra kurum açılması durumunda OYP esas alınarak merkezi sistem üzerinden ön kayıt yolu ile öğrenci alınacaktır.
Merkezi sistem üzerinden ön kayıt yolu ile öğrenci alınması işlemi Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir.
c) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ile Anadolu Öğretmen Liselerine yapılan merkezi yerleştirmelerden sonra boş kalan kontenjanlara yedek listelerden yerleştirme yapıldığından ayrıca öğrenci alınmayacaktır.
2.10. NAKİL İŞLEMLERİ
a) Resmi Fen Liseleri, Resmi Sosyal Bilimler Liseleri, Resmi Anadolu Liseleri ve Resmi Anadolu Öğretmen Liseleri
Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılabilecektir. Bu sebeple öğrencilerin ve velilerin tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir
Resmi Fen Liseleri, Resmi Sosyal Bilimler Liseleri, Resmi Anadolu Liseleri ve Resmi Anadolu Öğretmen Liselerine yeni kayıt olan öğrencilerin nakilleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
25
değerlendirilecektir.
b) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar arasında öğrenci nakilleri Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 76’ncı maddesinde belirtilen şartlara göre yapılır.
Ancak, Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde; 02.10.2012 tarihli ve B.08.0.MTE.0.04.00.00-203.01/7748 sayılı Makam Onayında da belirtildiği üzere, Resmî ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinden, Resmî Anadolu Sağlık Meslek Liselerine öğrenci nakillerinin, nakil istenilen kurumda açık kontenjan bulunması ve öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü dikkate alınarak Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.
Bu sebeple, öğrencilerin ve velilerin tercihlerini yaparken bu konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir.
c) Anadolu İmamHatip Liseleri,
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Öğrenciler ve veliler, tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
ç) Özel Fen Liseleri, Özel Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Anadolu Öğretmen Liseleri, Özel Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Anadolu Lisesi Programı Uygulayan Özel Okullar, Özel Anadolu Meslek Liseleri ile Özel Meslek Liseleri ve diğer özel okullarda öğrenci nakilleri; özel öğretim kurumları mevzuatı ile diğer ortaöğretim kurumlarının genel mevzuatına göre yapılır.
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
26
YERLEŞTİRME İŞLEMİ TERCİH ÖN ÇALIŞMA FORMU
EK–1
Bu form, öğrenci velileri tarafından internetten tercih işlemi yapmadan önce, programa girilecek bilgilerle ilgili ön çalışma yapılabilmesi için hazırlanmıştır. Tercih yapmadan önce bu form üzerinde hazırlık yapılabilir. İnternet imkânı olmayan öğrenciler, okula gitmeden önce bu form üzerindeki bilgileri doldurup kontrol etmelidirler. Doldurulan formun hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve ön hazırlık dışında hiçbir yerde kullanılamaz.
AKİŞİSEL BİLGİLER
T.C. KİMLİK NO/GEÇİCİ NO
ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
OKUL ADI
OKUL NUMARASI
Güvenlik No (*)
GSM (CEP) TELEFON NUMARASI
(*) Güvenlik No: Başvuru sırasında verilen ve başvuru formunun üzerinde yer alan numaradır. Numaranın bulunduğu form kaybedildiyse okul idaresine şahsen başvurarak temin edilebilir. Telefonla güvenlik numarası öğrenilemez.
BTERCİH BİLGİLERİ
SIRASI
TERCİH KODU (**)
TERCİH EDİLEN OKUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Not: (**) Her okul için verilmiş ayrı bir tercih kodu bulunmaktadır, tercih kodları http://oges.meb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.
ADRES: …../…. /2013
……………………………………….…………………
……………………………………….…………………
……………………………………….…………………
……………………….
VELİ
Adı Soyadı
İmza
Tel:
2013 SBS Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu
27
YERLEŞTİRME İŞLEMİ TERCİH FORMU
EK–2
(Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuru Yapan Öğrenciler İçin)
Bu form, Açık Öğretim Ortaokul öğrencileri ile 2013 SBS’ ye yurt dışından başvuru yapan ve tercihlerini başvuru yaptıkları ülkeden yapamayan öğrenciler tarafından kullanılacaktır. Form http://oges.meb.gov.tr adresinden doldurulabilecektir.
Doldurulan formun tüm yasal sorumluluğu formu dolduran öğrenci ve/veya öğrenci velisine aittir.
AKİŞİSEL BİLGİLER
T.C. KİMLİK NO/GEÇİCİ NO
ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
OKUL ADI
OKUL NUMARASI
Güvenlik No (*)
GSM (CEP) TELEFON NUMARASI
(*) Güvenlik No: Başvuru sırasında verilen ve başvuru formunun üzerinde yer alan numaradır. Numaranın bulunduğu form kaybedildiyse okul idaresine şahsen başvurarak temin edilebilir. Telefonla güvenlik numarası öğrenilemez.
BTERCİH BİLGİLERİ
SIRASI
TERCİH KODU (**)
TERCİH EDİLEN OKUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Not:(**) Her okul için verilmiş ayrı bir tercih kodu bulunmaktadır ve http://oges.meb.gov.tr adresinden yayımlanmaktadır.
Formdaki bilgilerin doğruluğunu ve yerleştirme işleminin “Tercih Bilgileri” tablosundaki, “TERCİH KODU” alanında belirttiğim kodlara göre yapılmasını kabul ediyorum.
ADRES: …../…. /2013
……………………………………….…………………
……………………………………….…………………
……………………………………….…………………
……………………….
VELİ
Adı Soyadı
İmza
Tel:

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.