Hafızlık Nasıl Yapılır?

EZBER YAPMA TEKNİKLERİ
Ezber yapmada üç temel yol vardır:
1. Ezber Öncesi Hazırlık:
a) Okuyucu ilk olarak Kur-an’ı Kerim kursuna katılır.
b) Bu kurstan sonra tecvitli ve seri okuma alışkanlığı kazanıncaya kadar dersler devam eder.
c) Ezberlenecek sure veya ayetler çok tekrar edilmeli.
d) Ezber yapılacak ortam gürültüsüz ve dikkat dağıtmayacak durumda olmalı.
e) Ezber yapan yorgun üzüntülü uykusuz olmamalı.
f) Ezber yapacak kişi günahlara giden yollardan uzak durmalı.
I) Ezber yapacak kişinin sürekli takip edilmesi ve cesaret verilmesi gerekir.
k) Ezber yapılacak kaynak okumak için müsait olmalı.
2. Ezber Anında Yapılması Gerekenler
a) Ezber yapılacak yer bolca tekrar edilmeli.
b) Ezber uyumadan önce tekrar edilir ve yatılır.
c) Sabah kalkınca ilk olarak bu ezber tekrar edilir.

Hafızlık Belgesi Ne İşe Yarar

Hafız arapça kökenli bir kelime olup hıfz lafzından türemiş bir sözcüktür ki' muhafaza etmek elinde tutmak ' manalarına gelmektedir.
Zor ve meşekkatli bir yolun sonunda muazzam bir mertebedir.

Temennimiz bu mübarek yolda yürümeye niyet etmiş, gayret etmiş ve Kur'an-ı Kerimi sadrına nakşetmiş olan hafız kardeşlerimize gerekli kolaylığın gösterilmiş olmasıdır.
Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla alakalı çalışmaları devam etmekte ve hafızların önü açılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği

17 Haziran 2014 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Başkan, Başkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini,

Diyanet'te Bayanların Çalışma Alanları Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Bayanların Çalışma Alanları
KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ
VAİZLİK ve DİN HİZMETLERİ UZMANI
Kur'an Kursu Öğreticiliği

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.
Kur’an kursu öğreticiliği kariyer basamaklarında yükselme
sınavına başvurularda;
a) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 yıl, Kur’an kursu başöğreticiliği için Kur’an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak,

c) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

Hafızlık Belgesi 5 Yılda Yenilenecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının Kastamonu’da düzenlediği ‘Tecvit Çalıştayı’nın açılış programında hafızlar için önemli açıklamalarda bulundu...

“Hayatını Kuran’a adamış bir ecdadın torunları için hafız sayımız az…”

1970’den 2015 yılına kadar 120 bin hafızımız olmuştur. Birçok ülkeye göre bu iyi bir sayıdır. Bazı ülkelere göre ise az bir sayıdır. Ancak hayatını Kuran’a adamış bir ecdadın torunları için bu sayı az denilebilir. Öte yandan sevindirici haberler de alıyoruz. Son yıllarda hapishanelerde açılan Kur'an kurslarında hafızlığa başlayan çok sayıda mahkum var. Hafızlıklarını tamamladıklarında belgelerini bizzat gidip kendim vereceğim.

“Hafızlarımızın mutlaka Kuran'ın manasından haberdar olması gerekiyor…”

Hafızlık Belgesi Olan Öğrenci Sınavsız Liseye Kaydolabilecek

“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, 8'inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca yerleştirilecek.

Yapılan düzenleme ile:

1- Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında; bir ders saati okulda 40 dakika, işletmelerde ise 60 dakika olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.
2- İşletmelerdeki mesleki eğitimin günde 8 saat olarak yapılması hükme bağlanmıştır.

2.5 Ayda Hafızlık Mümkün mü?

2,5 ayda hafız olmanın tekniği ve örnek hafize

İşte Bushra Tbakhi’nin kaleminden kendisinin hafizelik hikayesi…
Bismillah.
İşte benim ipuçlarıyla özetlenmiş Kur’an hikâyem.
Her şeyden önce, elhamdülillah… elhamdülillah… Allah, beni bu büyük sorumluluk ve muhteşem hediye ile şereflendirdi.. Elhamdülillah… Ve benim O’ndan naçizane iki isteğim var: Kur’an’ı sürekli tekrar edebilmek ve diğer insanlara ilham verebilmek. Allah herkesi bu muhteşem hediye ile şereflendirsin. Bu, yapılabilir bir şey. İhtiyacınız olan tek şey “kararlılık ve dua”.. Hatta çok fazla zamana da ihtiyacınız yok.

Haftanın 5 günü çalışıyorum

Hafızlık Sınavı Nasıl Olur?

1. Sınav merkezinin bağlı bulunduğu idari birim (dini yüksek ihtisas/eğitim
merkezi müdürlüğü, müftülük), aydınlatma, ısınma, havalandırma ve oturma
düzeni gibi sınav salonuyla ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

2. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve
saatte hazır bulunurlar.

3. Komisyon, sınavın başlama ve bitiş saatlerine riayet eder.

4. Sınav esnasında komisyon üyelerinin tamamı hazır bulunur. Namaz,
yemek gibi ihtiyaçlar için komisyon üyeleri birlikte ara verir.

5. Komisyon başkanı, sınava telefon, kayıt cihazları vb. elektronik cihazlar
alınmaması hususunda gerekli tedbirleri alır.

6. Komisyon, kimlik tespitinde dikkatli davranır. Hafızlık sınavı giriş belgesi
ile nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi yerine geçen belgeler yanında bulunmayan
adayları, sistemde kayıtlı olsalar dahi sınava almaz.

Hafızlık Sınavı Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmayıp 9.'uncu maddede belirtilen tarihte ayrıca Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgelerini herhangi bir müftülükten almaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri belirtilen tarih itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından DİBBYS/EHYS sistemi (https://dibbys.diyanet.gov.tr/) üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

Hafızlık Tespit Sınavı Usul ve Esasları

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

1.S.N SINAVIN YAPILACAĞI İLLER SINAV MERKEZLERİ

1. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi
2. Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi
3. Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi
4. Bursa Bursa Eğitim Merkezi
5. Erzurum Ö. Nasuhi Bilmen Dini ​Yüksek İhtisas Merkezi
6. İstanbul Kartal İlçe Müftülüğü
7. İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü ,
8. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi
9. Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi
10. Manisa Manisa Eğitim Merkezi
11. Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi
12. Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi
13. Van İl Müftülüğü